top of page

Pirmā Neatliekamā

Medicīniskā Palīdzība

  • Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par pirmās palīdzības sniegšanas pamatiem, glābšanas ķēdi un praktiskās iemaņas tās realizēšanā.

  • Auditorija - Transportlīdzekļu vadītāji; Apsardzes darbinieki; mednieki (ieroču nēsātāji); Izglītības darbinieki; vecāki un jebkura cita persona, kas vecāka par 12 gadiem.

  • Programmas apjoms 15 akadēmiskās stundas – 7ak/h. Teorētiskās nodarbības un 8ak/h praktiskā apmācība.

  • Ieguvums - Kursus beidzot tiek izsniegta sarkanā apliecība, kas ir derīga autovadītāja apliecības un ieroča nēsāšanas atļaujas iegūšanai. Apliecība ir derīga arī citās ES valstīs.

Cenas

PNP €55

bottom of page