B.      KATEGORIJA 

     95. KODS 

           A.      KATEGORIJA